Bouwkundige opnames in Amsterdam

Bouwkundige opnames in Amsterdam voelen voor een inspecteur vaak als een ‘dagje uit’. Een bouwkundige kijkt zijn ogen uit. Een stad met zijn kenmerkende historische gebouwen. De meest authentieke bouwkundige details. Maar ook scheefstaande gebouwen door zettingen. Een bekend probleem in Amsterdam is het fenomeen ‘paalrot’.

bouwkundige-opname-amsterdam

Paalrot in centrum Amsterdam

Het grootste gedeelte van de gebouwen in Amsterdam zijn gefundeerd met houten heipalen. Door verlaging van de grondwaterstand komt het bovenste deel van de houten heipaal droog te staan, waardoor schimmels kans krijgen om de houten paal aan te tasten. Dit is één van de oorzaken waardoor de panden in het centrum van Amsterdam zijn verzakt. Vandaag de dag zijn funderingsherstellers nog steeds actief in Amsterdam met het renoveren en herstellen van de fundaties onder de bestaande gebouwen

Waarom bouwkundige opnames in Amsterdam?

Amsterdam is een stad waar veel bouwkundige opnames worden uitgevoerd. Het is een levendige stad, waar veel gebouwd of verbouwd wordt in een gebied met veel (oude) gebouwen. Doordat Amsterdam een slappe bodemsamenstelling heeft, waar de draagkrachtige ondergrond ver onder het maaiveld ligt, moet een fundering op palen worden toegepast.

bouwkundige-opnames-amsterdam

Een fundering op palen…

Funderingspalen worden in de draagkrachtige ondergrond geheid of geboord. Op deze wijze wordt de gebouwbelasting via de funderingspalen overgebracht naar de draagkrachtige ondergrond, waardoor het gebouw niet zal verzakken door de slappe bodem. Bij het realiseren van funderingspalen ontstaan er risico’s voor de omliggende bebouwing. Door het heien van palen komen trillingen vrij die schade kunnen aanrichten aan de omliggende gebouwen. Ook bij schroefpalen ontstaan deze risico’s, doordat de ondergrond verzet wordt én trillingen die veroorzaakt worden door heimachines en transport. Zeker in een stad als Amsterdam met veel monumentale en oude gebouwen is het risico groter dan in overige gebieden in Nederland.

Schakel altijd een bouwkundig expertisebureau als Van Alfen in om de bouwkundige toestand van de omgeving in kaart te brengen:

Voordelen van een bouwkundige opname

  • Een bouwkundige opname van belendingen biedt zekerheid voor de omgeving.

  • Een bouwkundige opname voorkomt onnodige discussies tussen betrokken partijen.

  • Met een bouwkundige opname kan een schadeclaim beoordeeld worden.

Bouwkundige opnames in centrum van Amsterdam

Van Alfen Ingenieurs heeft onlangs bouwkundige opnames uitgevoerd van diverse grachtenpanden in het centrum van Amsterdam. Wegens nieuwbouw werkzaamheden aan de Prinsengracht, waar schroefinjectiepalen worden toegepast, is Van Alfen Ingeschakeld om als onafhankelijk bouwkundig expert bouwkundige vooropnames uit te voeren van de omliggende bebouwing. Dit wordt ook wel een nulopname genoemd. De bouwkundig toestand van de appartementen en kantoren zijn vastgelegd in een bouwkundig rapport. Op deze wijze kan een mogelijke schadeclaim tijdens de bouw beoordeeld worden door een onafhankelijke schade-expert. Met een bouwkundige vooropname voorkom je onnodige discussies tussen alle betrokken partijen binnen het bouwproces.

Bouwkundige opnames in Amsterdam door een onafhankelijk expertisebureau

Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnames. Bouwkundige opname van een woning, monument, grachtenpand, kerk, musea, kantoor, brug of theater? Geen probleem! Onze getrainde bouwkundig experts leggen alle bouwkundige gebreken vast. Dit doen zij conform de NIVRE-richtlijnen.