Van Alfen

Een zintuigelijke inspectie van bouwdelen

De NEN 2767-methodiek betreft een zintuiglijke inspectiemethodiek van bouwdelen en installatiedelen, waarbij er gebruik mag worden gemaakt van eenvoudige hulpmiddelen. In de praktijk ontstaat nog wel eens het misverstand dat het een visuele inspectie betreft. Dit is niet juist. De term is bewust veranderd in ‘zintuiglijk’, zodat een inspecteur bijvoorbeeld de mantel van een CV-ketel mag verwijderen om de inwendige componenten te inspecteren. De NEN 2767 bestaat uit verschillende delen. In NEN 2767-1 staat de methodiek beschreven. In NEN 2767-2 is de gebrekenlijst opgenomen die de inspecteur kan raadplegen tijdens de conditiemeting.

Het doel van de NEN 2767

Het doel van de NEN 2767 is om op een eenduidige en uniforme wijze de technische conditie van bouwdelen te bepalen, op basis van waargenomen gebreken tijdens een inspectie. De conditie van een bouwdeel wordt weergegeven op een schaal van 1 tot en met 6, waarbij conditiescore 1 de best mogelijke conditie is en conditiescore 6 de meest slechte conditie.

De geschiedenis van de NEN 2767 methodiek

De NEN 2767-methodiek is afgeleid van de House Condition Survey uit het Verenigd Koninkrijk. Met behulp van de House Condition Survey-methode is een inspecteur in staat om informatie te bemachtigen over de technische staat van gebouwen. Aan het eind van de jaren ’70 is de ‘inspectiemethode conditiemeten’ in Nederland geïntroduceerd. De inspectiemethode conditiemeten is verder ontwikkeld in het vastleggen van gebreken en op een eenduidige wijze de technische staat van een gebouw te kwalificeren. Dit omdat het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een periodiek onderzoek deed naar de technische staat van gebouwen.

Conditiemeten vastleggen in een normering

In 2002 hebben de Rijksgebouwendienst en de NEN het initiatief genomen om het conditiemeten vast te leggen in een norm. De eerste druk van de norm NEN 2767 is in september 2006 verschenen.

Tot 2015 zijn de verschillende NEN 2767-normen voor gebouwen en infrastructuur gescheiden van elkaar ontwikkeld en toegepast. In de nieuwe versie uit 2017 zijn de bestaande normdelen NEN 2767-1 (gebouwen) en NEN 2767-4-1 (infrastructuur) verwerkt tot één integrale norm: NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving.

De NEN 2767 opgedeeld in drie delen

In totaal bestaat de NEN 2767 uit de volgende drie delen:

  • NEN 2767-1: Conditiemeting gebouwen omgeving. Deel 1: Methode. (versie 2017)
  • NEN 2767-2: Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Deel 2: Gebrekenlijsten. (versie 2008)
  • NEN 2767-4-2: Webapplicatie voor de decompositie en gebrekenlijst. (versie 1.4.1 – april 2015)

Hoe wordt de conditie van elementen berekend volgens NEN 2767?

De NEN 2767-1 bepaalt de conditiescore van een bouwdeel op basis van de ernst, intensiteit en de omvang van de gebreken aan een element. De inspecteur kan in de praktijk vaak gebruik maken van een elementenlijst van het adviesbureau of van de opdrachtgever. Indien een bouwdeel onderhevig is aan één gebrek, dan kan de conditie worden afgelezen in de conditiekaart.

conditiekaart-nen-2767

Bouwdeel onderhevig aan meerdere gebreken

Is een bouwdeel onderhevig aan meer dan één gebrek, dan kan de conditie niet afgelezen worden in de conditiekaart. De inspecteur moet bepalen welk van de onderstaande situatie van toepassing is:

1. De verschillende gebreken bevinden zich op exact dezelfde locatie van het geïnspecteerde bouwdeel. De situatie die ontstaat is dat de gebreken feitelijk op elkaar gestapeld zijn. Het gebrek dat leidt tot de slechtste conditiescore is in dit geval leidend.

2. De geconstateerde gebreken zijn van dezelfde ernst en intensiteit en bevinden zich op verschillende locaties van het geïnspecteerde bouwdeel. De conditiescore wordt in deze situatie bepaald door de omvang van de betreffende gebreken bij elkaar op te tellen. In de matrix kan vervolgens worden afgelezen wat de conditiescore is van het bouwdeel.

3. Op het moment dat situatie 1 en 2 niet van toepassing zijn, dan geldt situatie 3. Bij situatie 3 wordt de conditiescore bepaald door middel van de aggregatiemethode. Deze rekenmethodiek staat beschreven in bijlage B van de NEN 2767-1.

De verouderingskromme als vangnetconstructie

Indien een bouwdeel niet op basis van waar te nemen gebreken of slijtage is te beoordelen en het betreft een aan (niet te beoordelen) slijtage onderhevig bouwdeel, dan kan de inspecteur de conditiescore (in uiterste gevallen, bij wijze van vangnet) bepalen op basis van de leeftijd/ouderdom van het bouwdeel. In onze blog ‘de verouderingskromme uit de NEN 2767‘ gaan wij dieper in op de verouderingskromme en het gebrek ‘verval’.

bron: NEN 2767 versie 2017

Conditiemeting NEN 2767 laten uitvoeren door bouwkundig adviesbureau

Een conditiemeting NEN 2767 wordt doorgaans uitgevoerd door een bouwkundig adviesbureau dat zicht richt op vastgoedmanagement. Dit soort adviesbureaus beschikken over gecertificeerde NEN 2767 of RVB BOEI inspecteurs. Van Alfen Ingenieurs is een adviesbureau die beschikt over NEN 2767 en RVB BOEI gecertificeerde vastgoed adviseurs. Het is belangrijk dat een inspecteur zich houdt bij zijn eigen vakdiscipline. Een bouwkundige moet geen cv-ketel gaan inspecteren. En zo wil je niet dat een werktuigbouwkundige de technische staat van de bitumineuze dakbedekking gaat bepalen. In de praktijk levert dit regelmatig problemen op, waardoor opdrachtgevers niet het gewenste resultaat van een inspectie ontvangen. Het advies is om dit voorafgaand aan het project goed af te bakenen.

Sertum gecertificeerde inspecteurs NEN 2767

Sertum is hét register van erkende onderhoudsdeskundigen vastgoed. Als opdrachtgever kun je toetsen of inspecteurs die worden ingezet op een inspectieproject, gecertificeerd zijn als erkend deskundige bij Sertum. Een inspecteur NEN 2767 is een speciaal opgeleide inspecteur, die inspecteert en rapporteert volgens de methodiek zoals omschreven in de NEN-2767.

Sertum

Meer informatie over de NEN 2767?

Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van een conditiemeting NEN 2767. Onze vastgoed adviseurs hebben ruime ervaring en kennis van de NEN 2767. Bent u geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een conditiemeting NEN 2767 van een gebouw? Neem dan contact op met Van Alfen Ingenieurs.