Bouwtekeningen | BIM 
 
Heb je (ver)bouwplannen? Dan zal je jezelf wellicht afvragen: “Heb ik wel of geen bouwkundige tekeningen nodig voor mijn bouwplannen?”. Een tekening van nieuwbouw, aanbouw, opbouw of dakkapel? Het opstellen van bouwtekeningen is een verplicht onderdeel bij een omgevingsvergunningaanvraag. Indien je een vergunning nodig hebt, dan zal je moeten beschikken over bouwkundige tekeningen. We leggen het volledige tekenproces graag aan je uit.
 
 

Bouwtekening maken van nieuwbouwproject

Het opstellen van bouwkundig tekenwerk is essentieel voor vele (ver)bouw werkzaamheden. Op basis van goede bouwtekeningen wordt het bouwproces tot in detail uitgedacht en uitgewerkt. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bouwkundige uitgangspunten van een bouwwerk. De opdrachtgever wordt betrokken bij elke beslissing binnen het bouwproces en de uitvoerende bouwspecialisten weten hoe zij het bouwwerk succesvol kunnen realiseren.

Bouwtekeningen dienen, naast het geven van inzichten in de verschillende facetten van het bouwproces, ook samen met het bouwkundig bestek als contract tussen de opdrachtgever en de (onder)aannemers. Bij gebrek aan goed bouwkundig tekenwerk kan de opdrachtgever geen perspectief worden geboden over het uiteindelijke resultaat en bestaat de kans dat de aannemer een onwenselijk / ondeugdelijk ontwerp oplevert. Zo bestaat het risico dat afmetingen niet kloppen of dat het esthetisch niet het beeld oplevert wat de opdrachtgever voor ogen had. Met bouwkundige tekeningen worden deze risico's optimaal beheerst!
,
Bouwkundig tekenwerk wordt doorgaans gefaseerd uitgevoerd. Van Alfen Ingenieurs hanteert de volgende fases:
 • Fase 1 - Schetsontwerp
 • Fase 2 - Voorlopig ontwerp
 • Fase 3 - Definitief ontwerp
 • Fase 4 - Bestektekeningen
 • Fase 5 - Technisch ontwerp
 •  
   
   
   

  Heb ik bouwtekeningen nodig?

  Wil je weten of je bouwplannen vergunningplichtig zijn? Check het hier.

  En, ben je vergunningplichtig? Neem dan contact op met Boy. Hij komt graag bij je langs om de bouwplannen te bespreken.

  Mocht je niet vergunningplichtig zijn, dan adviseren wij je alsnog om bouwtekeningen op te laten stellen. Waarom?
 • We stellen 3D-tekeningen op. Je krijgt hiermee inzicht in je ontwerpideeën, waardoor je het ontwerp nog kunt bijschaven.
 • Bouwtekeningen borgen de kwaliteit van de uitvoering. In de bouw communiceren we liever met visualisaties.
 • Je staat juridisch sterker bij eventuele bouwfouten.
 •  
   

  Schetsontwerp

  Het schetsontwerp (SO), ook structuurontwerp of schetstekening genoemd, is de eerste officiële bouwtekening binnen het bouwtraject. In deze fase worden diverse digitale schetsen gemaakt om de wensen uit het Programma van Eisen (PvE) te visualiseren. Tevens worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bouwproject verkend.

  In het schetsontwerp worden de hoofdvormen en hoofdindeling van het bouwwerk uitgezet. Om een helder en volledig beeld te kunnen visualiseren voor de opdrachtgever ontwerpen wij de eerste basistekeningen digitaal als 3D-massa’s. Met deze massa’s voorzien wij de opdrachtgever van de eerste impressies over de ruimtelijke indeling, goniometrische vormen en mogelijke te gebruiken kleuren en materialen.

  Het is van belang dat er een realistisch en verantwoord ontwerp wordt uitgezet. Dit ontwerp dient als basis voor de vervolgfases, maar ook ter versterking en van een mogelijke oriënterend gesprek bij de betreffende gemeente. De volgende activiteiten vallen binnen het schetsontwerp:
 • Omschrijving van de wensen en eisen van de opdrachtgever (PvE);
 • Variantenschets;
 • Basale bouwkundige tekeningen van het bouwwerk;
 • Digitaliseren van bestaande bouwdelen;
 • Scan bestemmingsplan / welstandsnota;
 • Constructieve scan.
 •  
   

  Voorlopig ontwerp

  De bouwkundige schetsen zijn akkoord? Check! Dan starten we met het voorlopig ontwerp. Het bestaande tekenwerk wordt in deze fase aan de hand van het Programma van Eisen, digitaal opgeschaald tot een gedetailleerder niveau.

  In het Bouwbesluit 2012 wordt veel aandacht besteed aan het milieubewust en verantwoord bouwen. Van Alfen Ingenieurs is volledig op de hoogte van de actuele wet en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en milieuverantwoord bouwen. Wij onderscheiden ons hierin met 3D modelleurs die in bezit zijn van een Hobeon-certificering: 'Duurzame ontwikkeling'. Onze modelleurs schenken in deze fase al de benodigde aandacht aan deze milieunormen.

  Met een concrete en effeciente werkwijze kan het bouwkundig tekenwerk in het voorlopig ontwerp al een goed beeld creëren van het einddoel. Voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp werken wij met een hoogwaardig en gecoördineerd ontwerpprogramma. We stellen een Building Information Modeling (BIM) op. Dit is een integraal model waar meerdere partijen in kunnen (samen)werken. De constructeur kan in het model bijvoorbeeld de constructieve tekeningen opstellen. De volgende activiteiten vallen binnen het voorlopig ontwerp:
 • Bouwkundige tekeningen (o.a. plattegronden, doorsnedes en gevelaanzichten);
 • Principe details van bouwkundige knooppunten;
 • Quickscan van het Bouwbesluit 2012;
 • 3D-visualisaties.
 •  
   

  Definitief ontwerp

  Zijn de voorlopig ontwerp tekeningen goedgekeurd door de opdrachtgever? Check! Dan starten we met het definitieve ontwerp. In deze fase kijken we hoe de bouwwensen gerealiseerd kunnen worden. Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt. Alle elementen worden gedefinieerd en krijgen een definitieve plaats in de bouwkundige tekening. Dit houd in dat het bouwkundig tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur en de Bouwbesluit rapportages.

  Van Alfen Ingenieurs beschikt over integrale bouwkundige kennis. Het voordeel voor opdrachtgevers is dat wij Bouwbesluittoetsing / Bouwbesluitberekeningen zelfstandig uitvoeren. Dit zijn onder andere oppervlakteberekeningen, ventilatieberekeningen, daglichtberekeningen en Rc-berekeningen. Voor de constructieberekeningen werken we samen met vaste constructeurs.

  De definitief ontwerptekeningen dienen voornamelijk als communicatiemiddel. Op basis van dit tekenwerk kunnen alle betrokken partijen binnen het bouwproces zien wat het uiteindelijk resultaat moet worden. Ook dient deze tekening als onderlegger voor de constructeur en uiteindelijk voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. De volgende activiteiten vallen binnen het definitief ontwerp:
 • Bouwkundige tekeningen (o.a. plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten);
 • Bouwkundige details van complexe knooppunten;
 • Bouwbesluit berekeningen;
 • Constructieberekeningen;
 • 3D-visualisaties;
 • Indienen van omgevingsvergunning.
 •  
   

  Technisch ontwerp

  Het technisch ontwerp is de laatste fase in het tekenproces. Deze tekeningen worden ook wel werktekeningen genoemd. In de betreffende tekening wordt het definitief ontwerp tot in detail uitgewerkt en vormt samen met het bestek een compleet beeld van het bouwproject. De werktekeningen bestaan uit een combinatie van het definitief ontwerp, bestektekeningen en aanvullende technische specificaties.

  Onze bouwkundig modelleurs zoeken de complexe materiaalontmoetingen- en aansluitingen op, en werken deze technisch uit. Hiermee wordt een haalbaar en maakbaar ontwerp neergezet. Wij maken voor de opdrachtgever het BIM-model. Alle specialisten werken in dit integrale model, zodat er een harmonieuze en volledig 3D-model ontstaat.

  De werktekeningen dienen als instructie voor alle specialisten die zijn betrokken bij het bouwproject. De volgende activiteiten vallen binnen het technisch ontwerp:
 • Technische tekeningen (o,a. plattegronden, doorsnedes en gevelaanzichten).
 • Technische details van complexe knooppunten.
 • Constructietekeningen.
 • Bouwbesluit tekeningen.
 •  
   

  Bouwkundige tekeningen nodig?

  Heb je bouw- of verbouwplannen? En heb je bouwkundig tekenwerk nodig? Of twijfel je nog en wil je meer informatie van ons ontvangen? Neem gerust contact op met Boy. Hij denkt graag met je mee en geeft je een vrijblijvend advies. Heb je vragen over bouwtekeningen? Bekijk hier dan of jouw vraag er tussen staat.
   
   

  Boy van Alfen

  Eigenaar Van Alfen Ingenieurs
  0317 - 35 81 94
  b.van.alfen@vaingenieurs.nl