Deformatiemeting 
 
Risico’s zijn niet altijd voelbaar, zoals trillingen. Bij bouw- en infraprojecten kan de bodem in beweging komen. Daar zit juist het risico, omdat een gebouw of object op een fundering staat. De fundering bevindt zich in de ondergrond en zorgt ervoor dat de gebouwbelasting wordt overgedragen aan de vaste grondslag; de draagkrachtige ondergrond. Een deformatiemeting zorgt ervoor dat gebouwen tot op een honderdste van een millimeter nauwkeurig worden ingemeten in de Z-richting. Op deze wijze kan schade door verzakkingen voorkomen worden.
 
 

Wat is een deformatiemeting van gebouwen?

Met behulp van een gecertificeerd waterpastoestel worden gebouwen tot op een honderdste van een millimeter nauwkeurig ingemeten ten opzichte van een referentiepunt. Het referentiepunt ligt buiten het risicogebied, zodat dit een betrouwbare meetwaarde is. Vaak is het referentiepunt daarom een NAP-peilmerk. De objecten worden gemonitord op eventuele zettingen in de Z-richting (verticale zakking). In de objecten worden meetmerken aangebracht in de vorm van messing bouten. Indien het niet mogelijk is om boutjes te plaatsen zullen wij vaste stijve punten van een object gebruiken als meetmerk.
 
 

Waarom is een deformatiemeting belangrijk bij bouwwerkzaamheden?

Een deformatiemeting is een belangrijk onderdeel binnen risicomanagement. Indien er risicovolle werkzaamheden uitgevoerd worden, waarbij de nabije omgeving kans loopt op zettingen / deformatie in de Z-richting, wil je als uitvoerende partij geen onnodig risico lopen. Door de werkzaamheden te monitoren met een deformatiemeting beheers je de risico’s en houd je controle over de uitvoering.

Het is raadzaam om deformatiemetingen uit te voeren bij de volgende type werkzaamheden:
 • Grondverzet;
 • (Bron)bemaling;
 • Sloopwerkzaamheden;
 • Heiwerkzaamheden.

 • Om de risico’s voldoende te beheersen, adviseren wij je om gedurende het project één of meerdere herhalingsmetingen uit te voeren. Bij een herhalingsmeting controleren wij alle meetgegevens ten opzichte van de 0-meting. Door deze werkwijze te hanteren ben je verzekerd van een optimale risicobeheersing middels deformatiemetingen.
   
   

  Waarom Van Alfen Ingenieurs als onafhankelijk bouwkundig expert?

 • We zetten bouwkundig ingenieurs in met jarenlange praktijkervaring in het uitvoeren van deformatiemetingen.
 • We zetten modern meetapparatuur in.
 • We zijn vliegensvlug. Voor je het weet is de nulmeting uitgevoerd.
 •  
   

  Deformatiemeting laten uitvoeren door een onafhankelijk bouwkundig expertisebureau?

  Start je binnenkort met een nieuw bouw- of infraproject? En wil je deformatiemetingen uitvoeren door een onafhankelijk bouwkundig expertisebureau? Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van deformatiemetingen / hoogtemetingen. Neem gerust contact op met Jamo. Hij denkt graag met je mee en geeft je een vrijblijvend advies.
   
   

  Jamo van Alfen

  Eigenaar Van Alfen Ingenieurs
  0317 - 35 81 94
  j.van.alfen@vaingenieurs.nl