Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
 
De onderhoudskosten aan vastgoed drukken vaak een grote stempel op de exploitatiebegroting van een vastgoedeigenaar. Het efficiënt plannen van onderhoudsactiviteiten levert daarom een directe bijdrage aan een besparing op de exploitatiebegroting. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) maakt onderhoudskosten op korte en lange termijn inzichtelijk. Van Alfen Ingenieurs stelt MJOP's op voor woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren (VvE), gemeentes, stichtingen, investeerders, zorginstellingen en particulieren.
 
 

Wat is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van vastgoed?

Met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kan een vastgoedeigenaar het onderhoud aan een gebouw sturen en bewaken. Het geldt tevens als basis voor het beheerplan van een gebouw en het geeft inzicht in het te reserveren onderhoudsbudget voor de komende jaren. Maar, het is meer dan slechts een financieel plan. De meerjarenonderhoudsplanning geeft een vastgoedeigenaar ook een gedetailleerd technisch overzicht van de uit te voeren onderhoudsactiviteiten in de komende jaren, om het vastgoedobject in de gewenste conditie te houden of krijgen. Het is belangrijk dat het onderhoudsplan wordt opgesteld door een gecertificeerd vastgoed adviseur en niet door een inspecteur.
 
 

MJOP opstellen

De inventarisatie en conditiemeting NEN 2767 liggen ten grondslag aan een MJOP. Een nauwkeurige inventarisatie is van uiterst belang, omdat dit een directe invloed heeft op de onderhoudsbegroting. Van Alfen Ingenieurs besteedt daarom veel aandacht aan een inventarisatie, zodat de hoeveelheden nauwkeurig worden bepaald en de begrotingscijfers betrouwbaar zijn. Op basis van de inspectiegegevens stelt onze vastgoed adviseur een meerjarenonderhoudsplanning en meerjarenonderhoudsbegroting op van ieder bouwkundig en installatietechnisch element. De cijfers verwerken we direct in de vastgoedsoftware van een vastgoedorganisatie of we stellen een separaat bouwkundig rapport op.
 
 

Voordelen van een MJOP. Voor VvE's, woningcorporaties, gemeentes, stichtingen, zorginstellingen, investeerders en particuleren.

Voor iedere gebouweigenaar is een MJOP effectief en efficiënt. Wat bezit u nou precies? Wat is de technische staat van het gebouw? En welke kosten kunt u in de toekomst verwachten? In combinatie met een conditiemeting NEN 2767 biedt een onderhoudsplan gericht op de toekomst veel voordelen.
 • U beheerst risico’s voor de gezondheid en veiligheid van bewoners of gebruikers.
 • U bespaart kosten door effectief onderhoudsmanagement.
 • U krijgt inzicht in de technische staat van het vastgoed.
 • U krijgt inzicht in de toekomst: onderhoudsplanning van 5, 10, 20 tot wel 30 jaar.
 • U komt niet voor onverwachte (hoge) kosten te staan.
 •  
   

  MJOP VvE

  Is een MJOP verplicht voor VvE's? Voor elke Vereniging van Eigenaren (VvE) is het verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen. Jaarlijks moet hiervoor geld gereserveerd worden. Dit onderhoudsfonds moet voldoende zijn om het pand goed te kunnen onderhouden. De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is middels een MJOP. De VvE weet met het onderhoudsplan hoeveel zij jaarlijks moet reserveren om het onderhoud aan het gebouw te kunnen betalen. Zo is er altijd voldoende budget beschikbaar in het reservefonds. In de wet staat nergens vermeld dat een MJOP verplicht is voor een VvE. Wel staat in artikel 10 van het Modelregelement 2006 dat het VvE bestuur verplicht is een onderhoudsplan op te laten stellen.

  Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en meerjarenonderhoudsbegrotingen van VvE complexen. Tevens kunt u ons inschakelen voor een second opinion of voor het actualiseren van het bestaande onderhoudsplan van het VvE complex.
   
   

  Bestaande gebouwen verduurzamen (DMJOP)

  Een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) houdt rekening met de duurzaamheidsambities van een gebouweigenaar of vastgoedorganisatie. Een regulier meerjarenonderhoudsplan gaat uit van het één op één vervangen van bouw- en installatiedelen. In een verduurzaamd meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) wordt geadviseerd hoe een bestaand gebouw verduurzaamd kan worden. Het plan zoomt daarom in op de thermische schil en de technische gebouwinstallaties om een betere energetische prestatie te behalen. De ambitie van een vastgoedeigenaar is een bepalende factor in het verduurzaamde onderhoudsplan. Het plan moet namelijk financieel haalbaar zijn én aansluiten op de toekomstvisie van de gebouweigenaar of vastgoedorganisatie. Groen is niet teveel denken, maar doen!
   
   

  Kosten MJOP

  Wat kost een MJOP? Een MJOP wordt doorgaans opgesteld op basis van een inventarisatie en conditiemeting NEN 2767. Het maakt daarom onderdeel uit van een totaalprijs voor een onafhankelijke vastgoedinspectie en advies. De tijdsduur van het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is afhankelijk van diverse factoren. Hoeveel elementen moeten gepland en begroot worden? Betreft het enkel bouwkundige elementen of ook installaties? Kan het meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld in een geautomatiseerde vastgoedsoftware of handmatig in een Excel-bestand? Doordat onze gecertificeerde vastgoed adviseurs NEN 2767 en RVB-BOEI jarenlange praktijkervaring hebben met MJOP's en verschillende vastgoedsoftware, zijn wij uiterst effectief en efficiënt in het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen. Hierdoor zijn wij in staat om scherpe tarieven te hanteren. Vraag hieronder vrijblijvend een offerte aan.
   
   

  MJOP laten opstellen door gecertificeerde vastgoed adviseurs?

  Bent u op zoek naar een onafhankelijke vastgoeddeskundige voor het laten opstellen van een MJOP? Of wil u het bestaande onderhoudsplan laten actualiseren? Neem hiervoor contact op met Jamo van Alfen. Hij legt graag uit wat Van Alfen Ingenieurs voor u kan betekenen.