Monitoringsplan 
 
Je komt het zo nu en dan nog wel eens tegen. Een bouwproject in een afgelegen gebied, zonder bebouwing in de buurt. Maar hoe vaak kom je dit tegen? Bijna niet! Nederland is een dichtbevolkt land. Een bouwproject bevindt zich daardoor al snel op een locatie met bebouwing rondom of nabij de bouwplaats. In dergelijke situaties ontstaat het risico op schade voor de omliggende bebouwing. Maar hoe beheers je deze risico’s? Risicobeheersing start bij een uniek monitoringsplan. De ingenieurs van Van Alfen Ingenieurs hebben jarenlange ervaring in het monitoren van bouw- en infraprojecten.
 
 

Adviesplan om bouwprojecten te monitoren

Een monitoringsplan, ook wel monitoringsadvies, bevat een advies hoe de omgeving van een bouwproject gemonitord moet worden met behulp van bouwkundige opnames en metingen. Het doel van een monitoringsplan is om risico’s op schade aan de omgeving zo veel mogelijk te beheersen. Het advies wordt opgesteld op basis van een risicoanalyse van de omgeving en het bouwproject. De ingenieurs van Van Alfen Ingenieurs hebben jarenlange ervaring met het monitoren van bouw- en infrawerkzaamheden. Wij stellen een maatwerkadvies op dat afgestemd is op de omgeving en de type werkzaamheden. .
 
 

Waarom bouwprojecten monitoren?

 • De kans op schade aan de omgeving wordt tot het minimum beperkt.
 • De omgang tussen de uitvoerende partij en de omwonenden is erg belangrijk. De uitvoerende partij wilt een mooi project realiseren en de omwonenden willen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Het naleveren van het monitoringsadvies creëert een positieve verbinding tussen beide partijen.
 • Beheersen van GOTIK-aspecten binnen het bouwproces. Het risico op stagnatie in de hoofduitvoeringsplanning (HUP) zal afnemen en faalkosten worden hiermee voorkomen.
 •  
   

  Risicoanalyse van bouwprojecten

  Om een monitoringsadvies, ook wel advies omgevingsbeïnvloeding, op te stellen, zijn de volgende aspecten maatgevend:
 • De aard van de werkzaamheden.
 • Het risicogebied.
 • De bouwtechnische staat van de omliggende bebouwing (belendingen).
 • Aanwezigheid van cultureel erfgoed, monumentale of oude gebouwen in de nabije omgeving.
 • Aanwezigheid van gevoelige objecten in de nabije omgeving, zoals een spoor of een datacenter.
 •  
   

  Waarom Van Alfen Ingenieurs als onafhankelijke bouwkundig expert?

  Inconsistentie, te weinig ervaring of kennis, gemakzucht of gewoon een fout in het bestek. Een aantal mogelijke oorzaken, waardoor bouwprojecten niet optimaal beheerst worden. Met een monitoringsplan van Van Alfen Ingenieurs voorkomt je risico’s op onvolkomenheden. Onze bouwkundig ingenieurs hebben jarenlange ervaring in risicobeheersing en het uitvoeren van bouwkundige opnames, trillingsmetingen en deformatiemetingen. Van Alfen Ingenieurs biedt zekerheid, zodat je gerust kunt starten aan een nieuw project.
   
   

  Monitoringsplan op laten stellen?

  Start je binnenkort met een nieuw bouw- of infraproject? En wil je het project laten monitoren door een onafhankelijke partij? Of twijfel je nog en wil je meer informatie van ons ontvangen? Neem gerust contact op met Jamo. Hij denkt graag met je mee en geeft je een vrijblijvend advies.