Bouwkundige opname

Vermijd onnodige discussies met de omgeving en zorg voor een probleemloze start van het bouwproces door middel van bouwkundige opnames. Onze onafhankelijke vooropnames dragen bij aan een objectieve beoordeling van mogelijke schadeclaims.

Proactief anticiperen op eventuele problemen en geschillen, waardoor u een solide basis legt voor een succesvol bouwproject!

Wat is een bouwkundige opname?


Een bouwkundige opname is een gedetailleerde visuele inspectie van een gebouw of object om de huidige bouwkundige staat vast te leggen. Tijdens een bouwkundige opname worden verschillende elementen van een object geanalyseerd, zoals de bouwconstructie, de gevels, het dak, het interieur, terreinverhardingen en eventuele bijgebouwen. Een bouwkundige opname betreft daarom een bouwkundig nulmeting.

Nulopname voorafgaand aan bouwwerkzaamheden

Het doel van een bouwkundige opname is het vastleggen van de bouwkundige staat, voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden, om achteraf een positieve bijdrage te leveren aan een objectieve schade beoordeling. Een bouwkundige opname is daarom waardevol instrument voor de omgeving (omwonenden), uitvoerende partijen en verzekeraars.

Hoe dragen bouwkundige opnames bij aan een succesvol bouwproject?


  • Identificatie van gebreken: Door bouwkundige opnames uit te voeren voorafgaand aan het bouwproces kunnen eventuele gebreken, schade of afwijkingen aan het bestaande gebouw worden geïdentificeerd. Eventuele risico’s kunnen hierdoor nog beter worden ingeschat.

  • Referentiepunt voor de uitvoering: Bouwkundige vooropnames creëren een gedetailleerd referentiepunt van de huidige staat van het gebouw voordat de bouwwerkzaamheden beginnen. Dit biedt een objectieve basis voor het beoordelen van eventuele schade of afwijkingen die tijdens het bouwproces kunnen optreden.

  • Bewijsmateriaal voor claims en geschillen: Bouwkundige vooropnames bieden gedetailleerd en onbetwistbaar bewijsmateriaal van de oorspronkelijke staat van het gebouw. De nulmeting kan van onschatbare waarde zijn bij het oplossen van geschillen, verzekeringsclaims of eventuele toekomstige discussies over schade die tijdens het bouwproces is ontstaan.

  • Klanttevredenheid en vertrouwen: Het uitvoeren van bouwkundige opnames toont het professionele en zorgvuldige karakter van het (bouw)bedrijf. Het creëert een gevoel van vertrouwen bij omwonenden, omdat ze weten dat er aandacht wordt besteed aan eventuele risico’s voor de omgeving. Dit draagt bij aan een positieve relatie en uiteindelijk aan de tevredenheid van de bewoners.

Bouwkundige opnames door Van Alfen Ingenieurs


Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwkundige opnames volgens NIVRE-richtlijnen. Onze bouwkundig experts werken door heel Nederland en zijn gespecialiseerd in het gedetailleerd in kaart brengen van verschillende type bouwwerken. Door jarenlange praktijkervaring hebben wij ruime kennis opgedaan over vastgoed in Nederland. Deze uitgebreide vastgoed kennis stelt ons in staat om grondige en betrouwbare inspecties uit te voeren, waarbij we oog hebben voor de kleinste details.

Hoe verloop het proces van een bouwkundige opname?


Bouwkundige vooropnames

Het proces start met bouwkundige vooropnames, ook wel nulopnames genoemd. Vooropnames worden uitgevoerd voor de start van risicovolle werkzaamheden. Op deze wijze ontstaat een belangrijke referentiekader van de bouwtechnische staat van een bouwwerk, voor de start van bijvoorbeeld een bouwproject.

Bouwkundig tussenopnames

Tijdens het bouwproject kunnen tussentijdse opnames (tussenopnames) plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege schademeldingen, veranderingen in de werkzaamheden of als voorzorgsmaatregel. Deze opnames worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de aanvang van heiwerkzaamheden nadat een object gesloopt is. Zo blijft men alert op eventuele schadeclaims en kunnen risico’s tijdig worden aangepakt.

Bouwkundige eindopnames

Bouwkundige naopnames, ook wel eindopnames genoemd, zijn gedetailleerde controles van de laatst uitgevoerde bouwkundige opname of tussenopname, die worden uitgevoerd na de afronding van een bouwproject. Deze opnames hebben tot doel om de bouwkundige staat van het voltooide project te documenteren en eventuele gebreken, schade of afwijkingen vast te leggen.

Hoe wordt een bouwkundige opname uitgevoerd?


Een bouwkundige opname wordt uitgevoerd volgens NIVRE-richtlijnen. De vooropname betreft een gestandaardiseerde aanpak. Hier zijn de belangrijkste stappen die normaal gesproken worden gevolgd bij een bouwkundige opname volgens NIVRE:

  1. Inspectie ter plaatse: De bouwkundig expert bezoekt het object en voert een grondige visuele inspectie uit. Hierbij worden de bouwkundige elementen geïnspecteerd op mogelijke gebreken of tekortkomingen.
  2. Vastlegging: De bouwkundig expert legt de bevindingen nauwkeurig vast in een bouwkundig rapport. Hierbij worden relevante gegevens, foto’s en eventuele metingen opgenomen.
  3. Oplevering: De bouwkundige rapportages worden opgeleverd aan zowel de bewoner/eigenaar van het object alsook de opdrachtgever.

Bouwkundige opname bij Van Alfen Ingenieurs


Onze ruim ervaren bouwkundig experts hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van bouwkundige opnames en monitoring van bouwprojecten. Of het nou gaat om bouwkundige opnames van woningen, kantoorgebouwen, winkels of complexe gebouwen als Rijksgebouwen, musea of winkelcentra, wij zijn uw ideale partner als onafhankelijk expertisebureau. Onze rapportages worden uitgevoerd volgens de NIVRE-richtlijnen. Deze richtlijnen borgen de eenduidigheid van de  binnen de schade-expertise.

Waaruit bestaat het bouwkundig opname rapport?


Een bouwkundig opnamerapport bevat een gedetailleerde beschrijving van gebreken of tekortkomingen, ondersteund door indien mogelijk relevant beeldmateriaal. Hoewel beeldmateriaal vaak nuttig is als extra bewijslast, kunnen haarscheuren niet altijd duidelijk worden vastgelegd op foto’s. Hierdoor worden ze mogelijk niet gefotografeerd. Het tekstuele gedeelte van het rapport heeft daarom altijd de hoogste waarde.

Bouwkundige opnames voor uw bouwproject aanvragen?


Een bouwkundige opname aanvragen of meer informatie ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op of vul het onderstaande contactformulier in.

Van Alfen Ingenieurs

Ontdek de meerwaarde van onze integrale bouwkundige inspecties en adviezen. Van nauwkeurige analyses tot heldere rapportages, wij zorgen voor een solide basis van kwaliteit en veiligheid. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Postbus 56
6860 AB Oosterbeek

(026) 785 37 58

info@vaingenieurs.nl

KvK: 90289056

Bouwkundige opname inplannen