Monitoring van de omgeving

Onze expertise op het gebied van bouwkunde stelt ons in staat om de impact van bouwwerkzaamheden op de omgeving nauwlettend te volgen. Door zorgvuldige monitoring in combinatie met bouwkundige opnames zorgen we ervoor dat bouwprojecten voldoen aan de geldende regelgeving en minimaliseren we overlast voor de omgeving.

Bouwen is nooit zonder risico’s. Beperkt deze risico’s voor de omgeving tot het minimum middels monitoring!

Waarom de omgeving monitoren bij bouwprojecten?


Het monitoren van de omgeving bij bouwprojecten is van cruciaal belang. Dankzij zorgvuldige monitoring kunnen we de impact van bouwwerkzaamheden op de omgeving nauwkeurig volgen. Hierdoor kunnen we tijdig passende maatregelen nemen om schade en overlast voor de omgeving te minimaliseren, de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan regelgeving. In combinatie met bouwkundige opnames voorkomt dit onnodige discussies, vertragingen en budgetoverschrijdingen, en houdt uw bouwproject op koers.

Trillingsmeting bij bouwprojecten en infraprojecten


Bij sloop of bouwwerkzaamheden komen over het algemeen trillingen vrij. Trillingen ontstaan door het oscilleren of bewegen van objecten of deeltjes. Ze kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals mechanische krachten, geluidsgolven, elektrische stromen of zelfs natuurlijke fenomenen zoals aardbevingen. Bij mechanische trillingen ontstaan ze vaak door een verstoring van het evenwicht van een object, waardoor het in een oscillatiepatroon gaat bewegen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door trillende machines of voertuigen op de bouwplaats of door zwaar transport.

Het is belangrijk om deze trillingen te beheersen en te minimaliseren. Van Alfen Ingenieurs, als ervaren bouwkundig expertisebureau, biedt gespecialiseerde oplossingen en expertise op het gebied van trillingsbeheersing. De intensiteit van trillingen zijn afhankelijk van factoren als type werkzaamheden, type transport, type ondergrond en afstand van de trillingsbron tot de belendingen.

Trillingsmeting volgens SBR-richtlijnen


Om schade aan bouwwerken door trillingen te meten en beoordelen, heeft de Stichting Bouwresearch (SBR) richtlijn A opgesteld. Deze meet- en beoordelingsrichtlijn, genaamd “Schade aan gebouwen”, biedt richtlijnen voor het meten en beoordelen van schade aan gebouwen. De richtlijn hanteert een classificatie van bouwwerken op basis van constructiemethode en de staat van het bouwwerk.

Categorie 1: Goede staat – Draagconstructie (gewapend beton/hout), Niet-draagconstructie (gewapend beton/hout), Metselwerkconstructies (bijv. viaductpijlers, kademuren).

Categorie 2: Goede staat – Draagconstructie (metselwerk), Niet-draagconstructie (niet-gewapend beton, metselwerk, brosse steenachtige materialen).

Categorie 3: Oude/monumentale gebouwen met grote cultuurhistorische waarde, Slechte staat – Gebouwen (metselwerk), Slechte staat – Onderdelen van gebouwen.

Deformatiemeting bij bouwprojecten en infraprojecten


Bij bouw- en sloopprojecten bestaat het risico van zettingen in belendingen en objecten binnen het invloedsgebied. Trillingen, ontgravingen en bemaling kunnen potentieel schadelijke zettingen veroorzaken. Van Alfen Ingenieurs biedt diverse deformatiemetingen, handmatig en continu, om zettingen in de omgeving te monitoren.

Hoogtemetingen registreren veranderingen in de Z-richting ten opzichte van NAP. Door een nulmeting voorafgaand aan het werk te vergelijken met metingen tijdens en na de werkzaamheden, worden afwijkingen en zettingen gedetecteerd.

Voor risicovolle projecten zoals kade- of funderingsherstel en ontgravingen voert Teelker & Van Alfen metingen uit. Meetmerken worden geplaatst en ingemeten aan te monitoren panden/objecten. Met een total station worden de meetmerken in een x-y-z-coördinaat vastgelegd binnen een lokaal of landelijk coördinatenstelsel (bijv. Rijks Driehoek).

Bouwproject monitoren met trillingsmetingen en deformatiemetingen?


De omgeving monitoren voor een schadeloos bouwproces? Neem dan telefonisch contact op of vul het onderstaande contactformulier in.

Van Alfen Ingenieurs

Ontdek de meerwaarde van onze integrale bouwkundige inspecties en adviezen. Van nauwkeurige analyses tot heldere rapportages, wij zorgen voor een solide basis van kwaliteit en veiligheid. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte? Vul ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Bouwproject monitoren?