Veelgestelde vragen 
 
Heb je een vraag over één van onze diensten? Wij proberen je zo G.O.E.D. mogelijk van dienst te zijn. We hebben daarom een lijst opgesteld met veelgestelde vragen. De vragenlijst met antwoorden vind je hieronder. Staat je vraag er niet bij? Geen probleem! Bel ons gerust of stuur ons een mail.
 
 

Bouwkundige opname

1Waarom is een bouwkundige opname belangrijk?
Zonder bouwkundig opnamerapport is de inhoud van een schadeclaim moeilijk te beoordelen. Het voorkomt onnodige discussies tussen verschillende partijen over de bouwkundige staat van objecten.
2Welke soort bouwkundige opnames zijn er?
Een bouwkundig opname kent drie soorten. Een vooropname, tussenopname en eindopname. Een vooropname is een nulopname en wordt vóór de uitvoering van het werk uitgevoerd. Een tussenopname kan tijdens het werk uitgevoerd worden om tussentijds de bouwkundige staat van de belendingen te checken. Een eindopname, ook wel naopname, wordt uitgevoerd als de risicovolle werkzaamheden afgerond zijn.
3Ben ik als bewoner/eigenaar verplicht om mee te werken aan een bouwkundige opname?
Een bouwkundige opname is niet verplicht. Wel adviseren wij om altijd mee te werken aan de uitvoering van een onafhankelijke bouwkundige opname. Indien je niet meewerkt en je vermoed dat er schade is ontstaan aan de woning door de bouwwerkzaamheden, zal je zelf het bewijs moeten leveren waaruit dit blijkt.
4Moet er iemand aanwezig zijn tijdens de uitvoering van een bouwkundige opname?
Ja. Je hoeft er als eigenaar / hoofdbewoner niet per se zelf bij te zijn. Je mag ook een familielid of kennis aanwezig laten zijn tijdens de uitvoering. De voorwaarde die wij dan hanteren is dat de persoon minimaal 18 jaar oud moet zijn.
5Zijn er kosten verbonden aan een bouwkundige opname?
De kosten voor een bouwkundige opname worden betaald door de uitvoerende partij. Voor een bewoner/eigenaar zijn er geen kosten verbonden aan een bouwkundige opname.
6Ontvang ik als bewoner/eigenaar een rapportage van de bouwkundige opname?
Ja. De eigenaar, hoofdbewoner of beheerder van een pand ontvangt per mail inlogcodes voor een gastaccount in onze cloud-omgeving. In onze cloud staat het rapport klaar om gedownload te worden. Wij maken gebruik van een beveiligde cloud-omgeving die 100% AVG-ready is.
7Ik huur het pand, moet ik dan alsnog mee werken aan een bouwkundige opname?
Ja. Uiteindelijk is de bouwkundige opname in het belang van de eigenaar van een pand. Echter ben je als huurder, vermoedelijk, vaker in het pand aanwezig dan de eigenaar. Jij kan daarom de situatie controleren en constateren of er wel of geen schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden. Wel vragen wij altijd om als huurder de verhuurder/eigenaar in te lichten over onze komst.
8Hoe lang duurt een bouwkundige opname?
De duur van een bouwkundige opname is sterk afhankelijk van de grootte van een gebouw en de bouwkundige staat waarin het gebouw verkeert. Een bouwkundige opname van een tussenwoning met veel bouwkundige gebreken kan daarom langer duren dan een villa zonder bouwkundige gebreken. Indien je een afspraak met ons maakt voor de uitvoering van de bouwkundige opname, geven wij altijd een tijdsinschatting door.
9Hoe groot is de kans op schade aan mijn pand?
Tijdens het bouwproces is risicobeheersing voor de omgeving een belangrijk item. Er wordt alles aan gedaan om risico's en hinder voor de omgeving te beheersen. Naast bouwkundige opnames worden daarom ook vaak trillingsmetingen en deformatiemetingen uitgevoerd. Dit is de reden waarom er zelden schade ontstaat aan de omgeving bij bouwwerkzaamheden.
10Door wie wordt de bouwkundige opname uitgevoerd?
Van Alfen Ingenieurs zet bouwkundig ingenieurs in die aanvullend zijn gecertificeerd als integraal bouwkundig inspecteur. Onze inspecteurs zijn getraind in het herkennen en vaststellen van bouwkundige gebreken.
 
 

Bouwkundige keuring

1Waarom is een bouwkundige keuring belangrijk?
Een bouwkundige keuring voorkomt na de aankoop van een woning onnodige discussies tussen de koper en verkoper. Je wilt voorkomen dat de discussies uitlopen op een juridisch proces. Een bouwkundige keuring biedt daarom een helder inzicht in de bouwtechnische staat van een woning. Daarnaast weet je als koper waarin je investeert en welke onderhoudskosten je de komende jaren kunt verwachten.
2Welke soort bouwkundige keuringen zijn er?
Een bouwkundige keuring kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Er zijn geen uitvoeringsrichtlijnen voor een bouwkundige keuring, waardoor bouwkundig adviesbureaus deze zelf hebben opgesteld. Van Alfen Ingenieurs heeft drie pakketten waaruit een opdrachtgever kan kiezen: NHG keuring, Basiskeuring of Topkeuring. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de inhoud van de drie type bouwkundige keuringen.
3Moet ik als koper aanwezig zijn bij de bouwkundige keuring?
Je hoeft als koper niet aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van een bouwkundige keuring. Van Alfen Ingenieurs raadt dit ook af. Een bouwkundig inspecteur moet volledig gefocust zijn om zijn werk goed te kunnen uitvoeren. Wij stellen een uitgebreid bouwkundig rapport op welke wij na de keuring uitgebreid doornemen met onze opdrachtgever. Op deze wijze krijg je als opdrachtgever de juiste en volledige bouwtechnische informatie van de betreffende woning.
4Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?
De duur van een bouwkundige keuring is sterk afhankelijk van de grootte van een woning en de bouwkundige staat waarin de woning verkeert. Met een standaard eengezinswoning zijn wij al snel 1,5 uur bezig met de keuring op locatie.
5Door wie wordt de bouwkundige keuring uitgevoerd?
Van Alfen Ingenieurs zet bouwkundig ingenieurs in die aanvullend zijn gecertificeerd als integraal bouwkundig inspecteur en adviseur. Onze ingenieurs zijn getraind in het bepalen van het LOGRO van bouwkundige gebreken. LOGRO staat voor locatie, oorzaak, gevolg, risico en oplossing.
6Wat zijn de kosten voor een bouwkundige keuring?
De prijs voor een bouwtechnische keuring is afhankelijk van het aantal m3 van een woning en de type keuring. Voor een basiskeuring hanteren wij een prijs vanaf € 285,00 incl. btw. Voor een topkeuring hanteren wij een prijs vanaf € 415,00 incl. btw.
7Wat wordt er geïnspecteerd tijdens een bouwkundige keuring?
Een bouwkundige keuring is een visuele keuring. Alle bouw- en installatiedelen die visueel waarneembaar zijn, zullen worden geïnspecteerd door onze inspecteur. Dit kunnen de volgende onderdelen zijn:
 • Dakconstructie, dakbeschot en dakbedekking.
 • Dakopeningen zoals een dakkapel, dakramen en lichtkoepels.
 • Dakaansluitingen zoals loodslabbes en loodloketten.
 • Dakgoten en hemelwaterafvoeren.
 • Boeiboorden, overstekken en plafonds.
 • Buitengevels en gevelafwerkingen.
 • Buitenkozijnen inclusief beglazing, deuren en ramen.
 • Buitenschilderwerk.
 • Fundering.
 • Kruipruimte.
 • Constructieve binnenwanden en binnenvloeren.
 • Afwerklagen op binnenvloeren, binnenwanden en plafonds.
 • Trappen, balustrades en leuningen.
 • Keuken, toilet, badkamer en douche.
 • Elektrische installaties.
 • Klimaatinstallaties.
 • 8Is een bouwkundige keuring fiscaal aftrekbaar?
  De kosten voor een bouwkundige keuring zijn fiscaal aftrekbaar indien de kosten samenhangen met het afsluiten van een hypotheek met betrekking tot een aankoop, een verbetering of onderhoud aan de woning. De bank vraagt in veel gevallen om een bouwkundig rapport van de woning.
  9Wordt er bij een bouwkundige keuring ook onderzocht of er asbest aanwezig is in de woning?
  In Nederland is het sinds 1 juli 1993 verboden om alle asbestsoorten als grondstof in producten te verwerken. Bij woningen die vóór deze periode gebouwd zijn is de kans op aanwezigheid van asbest aanwezig. Onze inspecteurs houden hier rekening mee en kunnen tijdens een bouwkundige keuring enkel het vermoeden hebben dat er asbesthoudend materiaal aanwezig is in de woning, omdat wij het materiaal niet onderzoeken. Hiervoor moet een specialistisch bureau voor worden geraadpleegd.
  10Wanneer ontvang ik het bouwkundig rapport?
  Wij streven er naar om het bouwkundig rapport uiterlijk binnen vijf werkdagen te verstrekken aan onze opdrachtgever. Bij spoedgevallen is het, in overleg, mogelijk om het bouwkundig rapport eerder op te leveren.
   
   

  Bouwtekeningen

  1Waarom heb ik bouwtekeningen nodig?
  Soms ben je vergunningsplichtig. Bij een vergunningsaanvraag moet je bouwtekeningen van het plan aanleveren aan de omgevingsdienst van jouw gemeente. Je kan zelf eenvoudig op de website van het omgevingsloket bekijken of jouw bouwproject vergunningsplichtig is. Heb je geen vergunning nodig? Dan nog zijn bouwtekeningen belangrijk. Met tekeningen borg je kwaliteit van de uitvoering, je staat juridisch sterker bij eventuele bouwfouten en je krijgt een goed beeld van het te realiseren ontwerp. Bouwtekeningen borgen de kwaliteit van de uitvoering.
  2Wat is een omgevingsvergunning aanvraag?
  In het verleden had je meerdere vergunningen nodig indien je wilde bouwen of verbouwen. Een sloopvergunning, een bouwvergunning en eventueel ook een milieuvergunning. Tegenwoordig is dit gebundeld tot één vergunning; de omgevingsvergunning. Je hebt dus een omgevingsvergunning nodig op het moment dat jouw bouwplan vergunningsplichtig is.
  3Hoe lang duurt het voordat de omgevingsvergunning rond is?
  Een reguliere procedure mag 8 weken duren. Het kan zelfs eenmalig met 6 weken worden verlengd. Een uitgebreide procedure mag 6 maanden duren. Ook deze procedure mag eenmalig met 6 weken worden verlengd. De procedure wordt opgestart nadat de aanvraag is ingediend bij het omgevingsloket.
  4Waarom heb je bouwtekeningen nodig voor een omgevingsvergunning?
  De gemeente toetst of het bouwplan voldoet aan wet- en regelgeving. Dit zijn onder andere het Bouwbesluit 2012, welstandseisen en het bestemmingsplan. Met behulp van de bouwtekeningen toetst het bevoegd gezag van de omgevingsdienst of het bouwplan voldoet aan onder andere veiligheidseisen, gebruikseisen en esthetische eisen. Het is belangrijk dat er een veilig en comfortabel bouwwerk gerealiseerd wordt, waardoor een extra check door de gemeente niet verkeerd is.
  5Welke bouwtekeningen heb ik nodig voor mijn vergunningsaanvraag?
  Een bouwtekening bestaat vaak uit meerdere tekeningen. De gemeente heeft verschillende type tekeningen nodig om jouw bouwplan te toetsen.
 • Situatieoverzicht;
 • Plattegronden;
 • Doorsnedes;
 • Gevelaanzichten;
 • Principedetails;
 • Eventueel ook constructietekeningen.
 • 6Kan ik zelf ook bouwtekeningen maken?
  De eerste schetsen kan je best zelf op papier zetten. Maar laat het echte bouwkundig tekenwerk over aan onze modelleur. Wet- en regelgeving is namelijk een belangrijk aspect bij het opstellen van bouwtekeningen. Wat mag wel en wat mag niet....? Onze ingenieurs zijn volledig op de hoogte van de bouwregelgeving en weten exact waar de specifieke regels omtrent jouw bouwplan te vinden zijn.
  7Wie stelt de bouwtekeningen op?
  Van Alfen Ingenieurs zet bouwkundig ingenieurs in die aanvullend zijn gecertificeerd als bouwkundig modelleur. Dit houdt in dat wij integrale bouwtekeningen in 3D-modellen kunnen opstellen. Dit wordt ook wel een Building Informatie Modeling (BIM) genoemd.
  8Wat is BIM binnen de bouwsector?
  Het Bouw Informatie Model (BIM) is een innovatief model binnen de bouwsector. Het is een gebouwinformatiemodel waaraan relevante informatie van het bouwwerk gekoppeld kan worden. Het is een integraal model waardoor meerdere partijen in het model kunnen werken. De architect, ingenieur, constructeur, installatiedeskundige en overige onderaannemers. Zo ontstaat er één model van een gebouw op een centrale plaats.
  9Is BIM een innovatie binnen de vastgoedsector?
  BIM is sterk in opkomst binnen de vastgoedsector. Steeds meer vastgoedorganisaties laten hun vastgoedbezit digitaliseren in een bouwkundig 3D-model. BIM biedt veel kansen voor de vastgoedsector. Een BIM-model geeft namelijk een overzicht van alle bouw- en installatiedelen met hoeveelheden van een gebouw. Dit kan eenvoudig gekoppeld worden aan een MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Het voordeel voor vastgoedorganisaties en overige gebouweigenaren is dat inventarisaties veel nauwkeuriger worden en er geen nulmetingen meer verricht hoeven te worden.
  10Maken jullie ook bouwtekeningen van een dakkapel?
  Ja, zeker. Op bouwkundig gebied maken wij overal tekeningen van. Van dakkapel tot vrijstaande woning en van overkapping tot winkelpand.