FAQ – Veelgestelde vragen

Energielabel | Bouwkundige keuring | Bouwkundige opname

Energielabel aanvragen? Bouwkundige keuring aanvragen? Bouwkundige opname aanvragen?

Veelgestelde vragen aan Van Alfen Ingenieurs

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze vragen hebben wij voor u op een rij gezet, met de bijbehorende antwoorden. Op deze wijze willen wij u nog sneller van dienst zijn. Staat uw vraag er nog niet tussen? Geen probleem! Stel uw vraag via info@vaingenieurs.nl of bel ons op 0317 – 35 81 94.

Energielabel

Een energielabel geeft aan wat de energieprestaties van een woning zijn. De bepalingsmethode van de energieprestaties van gebouwen is vastgelegd in de NTA 8800.
Ja, bij de verkoop, verhuur en oplevering van een woning is een energielabel voor een woning verplicht.
Een energielabel kunt u eenvoudig via onze website aanvragen. Na uw aanvraag nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een inspectieafspraak te maken.
Vanaf 1 januari 2021 is de regelgeving omtrent energielabels gewijzigd. Een belangrijke wijziging is dat een erkend energieprestatie adviseur een woning moet inspecteren. Na de inspectie worden de inspectiegegevens wordt het energielabel opgesteld in een software.
De duur van een inspectie van een woning is afhankelijk van de grootte van de woning. Van een standaard eengezinswoning duurt een inspectie gemiddeld 1,5 uur.
Tenminste één bewoner ouder dan 18 jaar dient aanwezig te zijn tijdens de inspectie. Begeleiding door een volwassen familielid of de makelaar accepteren wij ook.
Een energielabel van een woning is 10 jaar geldig.
Over het algemeen zijn wij actief in de provincie Gelderland. Buiten Gelderland zijn wij ook actief. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
Vanaf 1 januari 2021 is de bepalingsmethode van het energielabel veranderd. De bepaling van het energielabel is veel uitgebreider geworden. De grootste wijziging is dat er een woningopname uitgevoerd moet worden door een erkend deskundige - ook wel energieprestatie adviseur genoemd. De adviseur neemt kenmerken op van de woning, zoals de toegepaste isolaties en installaties. Aan de hand van de kenmerken wordt de energieprestatie van de woning berekend en vervolgens het energielabel opgesteld.
De reden is dat een energieprestatie adviseur meer arbeidsuren benodigd heeft dan in het verleden. De adviseur moet de volledige woning op locatie opnemen, de gebruiksoppervlakte inmeten en alle inspectiegegevens invoeren in een software. Voor een gemiddelde woning loopt dit al gauw op naar 4/5 arbeidsuren voor de adviseur. In het verleden hoefde de adviseur enkel het voorlopige label te controleren, wat soms al binnen 10 minuten uitgevoerd was.
Nee, dit is niet mogelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan u een boete opleggen indien u geen geldig energielabel heeft van uw woning bij de verkoop of verhuur van uw woning. Meer informatie treft u op de website van ILT: www.ilent.nl.
Ja, dit is geen probleem. U kunt bij ons gewoon een energielabel aanvragen van de woning.
Zolang het energielabel geldig is, hoeft u geen nieuw energielabel aan te vragen. Indien u weet dat de woning, ná de registratie van het energielabel, verduurzaamd is, dan is het wel raadzaam om een nieuw energielabel aan te vragen. Het energielabel klopt vermoedelijk niet meer met de huidige situatie. Woningen met groene energielabels worden namelijk sneller verkocht. Banken en hypotheekverstrekkers houden steeds meer rekening met een energielabel bij de hypotheekvoorwaarden en het rentepercentage.
Bent u eigenaar van de woning en bent u het niet eens met de uitkomst van het energielabel dat door ons is opgesteld? Neem dan even contact met ons op via info@vaingenieurs.nl of bel ons op 0317-358194.
De letters op het energielabel geven aan hoe energiezuinig uw woning is. Een woning met energielabel A++++ is zeer zuinig. Een energielabel G geeft aan dat het huis zeer onzuinig is. De woning heeft dan voldoende kenmerken die verbetert kunnen worden om een beter energielabel te krijgen.

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring voorkomt na de aankoop van een woning onnodige discussies tussen de koper en verkoper. U wilt voorkomen dat de discussies uitlopen op een juridisch proces. Een bouwkundige keuring biedt daarom een helder inzicht in de bouwtechnische staat van een woning. Daarnaast weet u als koper waarin u investeert en welke onderhoudskosten aan de woning de komende jaren verwacht worden.
De uitvoering van een bouwkundige keuring is niet genormeerd. Van Alfen past daarom de NEN 2767 methodiek toe, de methodiek waarin vastgelegd is hoe de technische staat van een gebouw op een eenduidige en objectieve wijze bepaald kan worden. Wij hebben drie pakketten samengesteld waaruit een opdracht kan kiezen: basiskeuring, pluskeuring of topkeuring.
Het is niet verplicht om als koper aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van de keuring. Onze voorkeur gaat er naar uit om onze bouwkundig inspecteur zijn werk zelfstandig te laten uitvoeren, zodat hij niet afgeleid kan worden en daardoor mogelijk gebreken over het hoofd ziet. De oplevering van het bouwkundig rapport doen wij middels een uitgebreid (kosteloos) telefonisch consult, zodat u een optimaal beeld ontvangt van de technische staat van de woning.
De duur van een bouwkundige keuring is sterk afhankelijk van de grootte van een woning en de bouwkundige staat waarin de woning verkeert. Met een eengezinswoning van 100 m2 woonoppervlakte zijn wij al snel 1,5 uur bezig met de keuring op locatie.
Van Alfen Ingenieurs zet bouwkundig ingenieurs in die aanvullend zijn gecertificeerd als integraal bouwkundig inspecteur en adviseur. Onze ingenieurs zijn getraind in het bepalen van het LOGRO van bouwkundige gebreken. LOGRO staat voor locatie, oorzaak, gevolg, risico en oplossing.
De prijs voor een bouwtechnische keuring is afhankelijk van de grootte van een woning en de type keuring. Voor een basiskeuring hanteren wij een prijs v.a. € 345,-, een pluskeuring v.a. € 375,- en een topkeuring v.a. € 425,-. De genoemde prijzen zijn incl. btw.
Een bouwkundige keuring is een visuele keuring. Alle bouw- en installatiedelen die visueel waarneembaar zijn, zullen worden geïnspecteerd door onze inspecteur. Dit kunnen de volgende onderdelen zijn: - Dakconstructie, dakbeschot en dakbedekking. - Dakopeningen zoals een dakkapel, dakramen en lichtkoepels. - Dakaansluitingen zoals loodslabbes en loodloketten. - Dakgoten en hemelwaterafvoeren. - Boeiboorden, overstekken en plafonds. - Buitengevels en gevelafwerkingen. - Buitenkozijnen inclusief beglazing, deuren en ramen. - Buitenschilderwerk. Fundering. - Kruipruimte. - Constructieve binnenwanden en binnenvloeren. - Afwerklagen op binnenvloeren, binnenwanden en plafonds. - Trappen, balustrades en leuningen. - Keuken, toilet, badkamer en douche. - Elektrische installaties. - Klimaatinstallaties.
De kosten voor een bouwkundige keuring zijn fiscaal aftrekbaar indien de kosten samenhangen met het afsluiten van een hypotheek met betrekking tot een aankoop, een verbetering of onderhoud aan de woning. De bank vraagt in veel gevallen om een bouwkundig rapport van de woning.
Een bouwkundige keuring is geen asbestonderzoek c.q. asbestinventarisatie. Uiteraard zal onze bouwkundig inspecteur wel de risicovolle locaties controleren op de aanwezigheid van asbest en de mogelijke risico's benoemen in het bouwkundig rapport. Indien u wilt uitsluiten dat er asbest aanwezig is in de woning, zal u een asbestinventarisatie moeten laten uitvoeren door een erkend asbestdeskundige. Dit levert het beste en gewenste resultaat op.
Wij streven er naar om het bouwkundig rapport uiterlijk binnen drie werkdagen na uitvoering op te leveren aan onze opdrachtgever.

Bouwkundige opname

Zonder bouwkundig rapport is de inhoud van een schadeclaim moeilijk te beoordelen. Het voorkomt onnodige discussies tussen verschillende partijen over de bouwkundige staat van objecten.
Een bouwkundig opname kent drie soorten. Een vooropname, tussenopname en eindopname. Een vooropname is een nulopname en wordt vóór de uitvoering van het werk uitgevoerd. Een tussenopname kan tijdens het werk uitgevoerd worden om tussentijds de bouwkundige staat van de belendingen te controleren. Een eindopname - ook wel naopname genoemd - wordt uitgevoerd als de risicovolle werkzaamheden afgerond zijn.
Een bouwkundige opname van uw woning/bouwwerk is niet verplicht. Wel adviseren wij om altijd mee te werken aan de uitvoering van een onafhankelijke bouwkundige opname. Indien u niet meewerkt en u vermoed dat er schade is ontstaan aan de woning door de bouwwerkzaamheden, dan zal u zelf het bewijs moeten leveren waaruit dit blijkt.
Ja. Als eigenaar/hoofdbewoner is het niet verplicht om zelf aanwezig te zijn. U mag ook een familielid of kennis uitnodigen om onze inspecteur te begeleiden. De voorwaarde die wij hanteren is dat de aanwezige persoon minimaal 18 jaar oud moet zijn.
De kosten voor een bouwkundige opname worden betaald door de uitvoerende partij. Voor een bewoner/eigenaar zijn er geen kosten verbonden aan een bouwkundige opname.
Ja. De eigenaar, hoofdbewoner of beheerder van een pand ontvangt per mail inlogcodes voor een gastaccount in onze cloud-omgeving. In onze cloud staat het rapport klaar om gedownload te worden. Wij maken gebruik van een beveiligde cloud-omgeving die 100% AVG-ready is.
Ja. Uiteindelijk is de bouwkundige opname in het belang van de eigenaar van een pand. Echter ben je als huurder, vermoedelijk, vaker in het pand aanwezig dan de eigenaar. U kunt daarom de situatie controleren en constateren of er wel of geen schade is ontstaan door de bouwwerkzaamheden. Wel vragen wij altijd om als huurder de verhuurder/eigenaar in te lichten over onze komst.
De tijdsduur van een bouwkundige opname is sterk afhankelijk van de grootte van een gebouw en de bouwkundige staat waarin het gebouw verkeert. Een bouwkundige opname van een tussenwoning met veel bouwkundige gebreken kan daarom langer duren dan een vrijstaande woning zonder bouwkundige gebreken. Indien u een afspraak met ons maakt voor de uitvoering van de bouwkundige opname, geven wij altijd een tijdsinschatting door.
Tijdens het bouwproces is risicobeheersing voor de omgeving een belangrijk item. Er wordt alles aan gedaan om risico's en hinder voor de omgeving te beheersen. Naast bouwkundige opnames worden daarom ook vaak trillingsmetingen en deformatiemetingen uitgevoerd. Een bouwproject wordt hiermee kritisch gemonitord en daarom wordt de kans op schade aan de omgeving tot het minimum beperkt. Helaas is schade aan de omgeving nooit 100% uit te sluiten.
Van Alfen Ingenieurs zet bouwkundig ingenieurs in die aanvullend zijn gecertificeerd als integraal bouwkundig inspecteur. Onze inspecteurs zijn getraind in het herkennen en vaststellen van bouwkundige gebreken.

Een bouwkundige keuring, bouwkundige opname of energielabel aanvragen?

Via ons contactformulier kunt u eenvoudig en snel een bouwkundige keuring, bouwkundige opname of energielabel aanvragen. Van Alfen Ingenieurs zet ervaren bouwkundig ingenieurs in om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij gaan direct aan de slag voor u!