Bouwkundige opname

Uitgevoerd Door Bouwkundig Ingenieurs | Inspecteurs

Bouwkundige opname aanvragen voor uw bouwproject?

Gecertificeerde bouwkundig inspecteurs

Eindelijk is het zover! Na een intensieve werkvoorbereiding bent u vol energie en goede moed gestart met de uitvoering een nieuw bouwproject of infraproject. De eerste heipaal van het project heeft de vaste grondslag nog niet bereikt of u ontvangt de eerste schadeclaims vanuit de omgeving. Omwonenden claimen dat er scheuren zijn ontstaan in de woning door het transport en het heiwerk. Zijn de claims terecht of onterecht? Zonder bouwkundige vooropname is dit moeilijk te bewijzen. Met een bouwkundige opname worden alle bestaande gebreken voorafgaand aan een project vastgelegd. Het betreft een nulmeting / nulopname, daarom is het bouwkundig rapport geschikt als bewijsstuk bij een schadeclaim. Van Alfen zet gecertificeerde bouwkundige inspecteurs in en voert vooropnames uit conform de NIVRE-richtlijnen.

Wat is een bouwkundige opname van belendingen?

van-alfen-bouwkundig-adviesbureau

Hoe gaat een bouwkundige opname in zijn werk?

Een bouwkundige opname wordt altijd op locatie uitgevoerd. Deskresearch maakt geen onderdeel uit van een binnenopname of buitenopname. Onze bouwkundig inspecteur voert op locatie een visuele inspectie uit van de bouwdelen van een object. Bij een buitenopname worden de geveldelen, terreinafscheidingen, terreinverhardingen en eventueel de dakafwerking betrokken bij de bouwkundige opname. De binnenopname richt op de aanwezige plafonds, wanden, vloeren inclusief de afwerklagen.

Wanneer zijn bouwkundige opnames benodigd?

Een bouwkundig vooropname van woningen, bedrijven, winkels of overige type objecten wordt doorgaans uitgevoerd aan de start van het bouwproces. Een bouw- of infraproject kunnen risicovolle werkzaamheden voor de omgeving met zich meebrengen. Het zijn vaak de werken waarbij trillingen worden geproduceerd, grond wordt verzet of grondwater wordt onttrokken: bemaling, grondkeringen, damwanden aanbrengen of verwijderen, heipalen, drukpalen, boorpalen, transport, sloopwerk, renovatie of verbouw van oude (monumentale) bouwwerken.

Klanten over Van Alfen (Google reviews)

Van Alfen Ingenieurs
5.0
Gebaseerd op 89 beoordelingen
powered by Google
js_loader

Bouwkundige opnames gelden als bewijsstuk bij een schadeclaim

U wilt zich als bouwbedrijf of infrabedrijf de focus leggen op het realiseren van een mooi project. Vertraging oplopen door procedures of het stilleggen van de bouw is voor alle partijen niet wenselijk en het kost bovendien veel geld. Als uitvoerende partij wilt u niet onterecht verantwoordelijk worden gehouden voor bestaande gebreken in een object. Anderzijds heeft de omgeving het recht op een eerlijk proces en dat start bij een objectieve nulopname en een eenduidig bouwkundig rapport van een woning, bedrijf, winkel of vereniging. Het bouwkundig rapport biedt duidelijkheid en geldt als bewijsstuk bij een schadeclaim.

Een bouwkundige nulopname, tussenopname of eindopname

Bouwkundige opnames kennen een aantal gradaties. Zo wordt een bouwkundig nulopname – ook wel vooropname genoemd – voorafgaand aan een bouwproject uitgevoerd. Zo ontstaat er een referentie van de bouwkundige toestand vóór de start van het werk. Een tussenopname kan gedurende het bouwproject uitgevoerd worden. Zo kan er tussentijds gecontroleerd worden of er veranderingen zijn ontstaan ten opzichte van de nulmeting. Een naopname – ook wel eindopname genoemd – wordt uitgevoerd nadat de risicovolle werkzaamheden op het bouwproject zijn uitgevoerd. Zo ontstaat er een verschillenrapport van de beginsituatie en eindsituatie. Bij Van Alfen kunt u terecht voor alle type bouwkundige opnames.

Bouwkundige opnames volgens NIVRE richtlijnen

Met veel enthousiasme presenteren wij u een aantal projecten waarbij wij de bouwkundige opnames hebben mogen verzorgen van de belendingen.

Bouwkundige opnames door onafhankelijk
bouwkundig expertisebureau Van Alfen

1. Via onze website kunt u een offerte voor bouwkundige opnames aanvragen.
2. Omschrijf de uitvoering en locatie van de werkzaamheden en stuur ons relevante projectstukken toe.
3. Onze bouwkundig adviseur zal een omgevingsanalyse uitvoeren en een passende offerte opstellen.
4. Na uw opdrachtverstrekking plannen wij de bouwkundige opnames in.
5. Wij nemen het initiatief om de betreffende gebouweigenaren of gebruikers te informeren over onze komst.
6. Voor de start van het werk voeren onze bouwkundig inspecteurs de bouwkundige opnames uit.
7. De bouwkundige rapportages worden, voor de start van het werk, opgeleverd aan u én aan de gebouweigenaren/gebruikers.
8. Na de oplevering van onze bouwkundige rapportages kunt u met een gerust hart starten met de werkzaamheden.

Vragen over bouwkundige opnames

Diverse vragen over bouwkundige opnames zijn ons al eens gesteld. Deze vragen hebben wij voor u op een rij gezet, met de bijbehorende antwoorden. Bekijk op onze FAQ pagina of uw vraag over bouwkundige vooropnames ertussen staat.

Direct een bouwkundige opname aanvragen?

Via onze website kunt u eenvoudig en snel een offerte voor bouwkundige opnames aanvragen ten behoeve van uw bouwproject. Als onafhankelijk bouwkundig expertisebureau zet Van Alfen Ingenieurs ervaren – Sertum geregistreerde – bouwkundig experts in om bouwkundige opnames uit te voeren.

Wij gaan direct aan de slag voor u!