Bouwkundige opname 
 
Stel je eens voor. Je bent vol energie en goede moed gestart met een nieuw bouwproject of infraproject. De eerste heipaal van het project heeft de vaste grondslag nog niet bereikt of je ontvangt de eerste schadeclaims vanuit de omgeving. Omwonenden claimen dat er scheuren zijn ontstaan in de woning door het transport en het heiwerk. Zijn de claims terecht of onterecht? Zonder bouwkundige vooropname is dit moeilijk te bewijzen. Met een bouwkundige opname worden alle bestaande gebreken voorafgaand aan een project vastgelegd. Het betreft een nulmeting / nulopname en daarom is het bouwkundig rapport geschikt als bewijsstuk bij een schadeclaim.
 
 

Wat is een bouwkundige opname volgens de NIVRE-richtlijnen?

Een bouwkundige opname is een inspectie van een object, gericht op het vastleggen van bouwkundige gebreken. Het betreft een visuele inspectie waarbij gebreken, middels foto's en omschrijvingen, gedetailleerd vastgelegd worden in een bouwkundig rapport. Van Alfen Ingenieurs voert bouwkundige vooropnames, tussenopnames en eindopnames uit conform de NIVRE-richtlijnen. Deze uitvoeringsrichtlijnen borgen de eenduidigheid van de uitvoering en dragen bij aan kwaliteitsgarantie in de schade-expertise.
 
 
 
 

Bouwkundige opnames gelden als bewijsstuk bij een schadeclaim

Je wilt als bouwbedrijf of infrabedrijf de focus leggen op het realiseren van een mooi project. Vertraging oplopen door procedures of het stilleggen van de bouw is voor alle partijen niet wenselijk en het kost bovendien veel geld. Als uitvoerende partij wil je niet onterecht verantwoordelijk worden gehouden voor bestaande gebreken in een object. Anderzijds heeft de omgeving het recht op een eerlijk proces en dat start bij een objectieve nulopname en een eenduidig bouwkundig rapport van een woning, bedrijf, winkel of vereniging. Het bouwkundig rapport biedt duidelijkheid en geldt als bewijsstuk bij een schadeclaim.
 
 

Vooropname, Tussenopname, Eindopname

Om risico's voldoende te beheersen adviseert Van Alfen Ingenieurs om een bouwkundige opname in drie fasen uit te voeren:

 • Fase 1 - Een bouwkundige vooropname, ook wel een nulopname genoemd
 • Voorafgaand aan een project leggen onze inspecteurs de bestaande situatie van de omliggende objecten vast, de nulmeting.
 • Fase 2 - Een bouwkundige tussenopname
 • Tijdens de uitvoering van het project voeren onze inspecteurs een nieuwe opname uit en vergelijken deze met de vooropname. Deze opname wordt gedefinieerd als een tussenopname.
 • Fase 3 - Een bouwkundige eindopname, ook wel een na-opname genoemd
 • Na afronding van het project voeren onze inspecteurs een eindopname uit en controleren deze met de meeste actuele tussenopname.
   
   

  Wanneer zijn bouwkundige opname benodigd?

  Een bouwkundig vooropname van woningen, bedrijven, winkels of overige type objecten wordt doorgaans uitgevoerd aan de start van het bouwproces. Een bouw- of infraproject kunnen risicovolle werkzaamheden voor de omgeving met zich meebrengen. Het zijn vaak de werken waarbij trillingen worden geproduceerd, grond wordt verzet of grondwater wordt onttrokken:
 • Bemaling;
 • Grondkeringen (Intrillen, drukken of trekken van damwanden);
 • Paalfunderingen (heipalen, drukpalen of boorpalen);
 • Transport;
 • Sloopwerk;
 • Renovatie / verbouw van oude (monumentale) gebouwen.
 •  
   

  Hoe wordt een bouwkundige opname uitgevoerd?

  Een bouwkundige opname wordt altijd op locatie uitgevoerd. Deskresearch maakt geen onderdeel uit van een binnenopname of buitenopname. Onze bouwkundig inspecteur voert op locatie een visuele inspectie uit van de bouwdelen van een object. Bij een buitenopname worden de geveldelen, terreinafscheidingen, terreinverhardingen en eventueel de dakafwerking betrokken bij de bouwkundige opname. De binnenopname richt op de aanwezige plafonds, wanden, vloeren inclusief de afwerklagen.
   
   

  Bouwkundige opname laten uitvoeren door een onafhankelijk expertisebureau?

  Start je binnenkort met een nieuw bouw- of infraproject? En wil je bouwkundige opnames laten uitvoeren door een onafhankelijk expertisebureau? Van Alfen Ingenieurs is gespecialiseerd in bouwkundige opnames en nulmetingen. Neem gerust contact op met Jamo. Hij denkt graag met je mee en geeft je een vrijblijvend advies. Bij vragen kun je ook alvast hier kijken of jouw vraag over bouwkundige opnames erbij staat.
   
   

  Jamo van Alfen

  Eigenaar Van Alfen Ingenieurs
  0317 - 35 81 94
  j.van.alfen@vaingenieurs.nl